ביטוח בריאות


ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

הסוכנת ליטל וויס, תסביר לכם עליו בקצרה.

ביטוח בריאות בישראל מורכב משלושה רבדים:

1. הכיסוי בסיסי שניתן ע"י קופות החולים השונות - סל השירותים נקבע במסגרת חוק הבריאות הממלכתי ומתעדכן מעת לעת ע"י המדינה .

בשל מגבלות תקציב הבריאות, ישנם טיפולים, בייחוד טיפולים חדשניים או יקרים במיוחד, שאינם נכללים בסל הבריאות.

2. שירותי ביראות נוספים (שב"ן) - הביטוחים המשלימים המוצעים לנו ע"י קופות החולים בתמורה לדמי חבר חודשיים (כללית מושלם, מגן זהב, מאוחדת עדיף וכו').

החל משנת 1998, קופות החולים מחויבות לתת את השירותים בהתאם לתקנון מוגדר של שירותים, אשר מאושר על ידי משרד הבריאות. תקנון זה מתעדכן באופן תקופתי (לרוב אחת לשנה) לפי מצבה הפיננסי של קופת החולים.

3.ביטוחים פרטיים - ביטוח בריאות פרטי נועד לתת לך ולבני משפחתך פתרונות למצבים רפואיים קשים בהם חוק הבריאות הממלכתי או שב"ן לא מספקים כיסוי/ מספקים כיסוי חלקי. ביטוח בריאות פרטי מכסה בעיקר את התחומים הבאים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, טיפולים מחליפי ניתוח, השתלות, תרופות שאינן בסל הבריאות, התייעצויות ועוד. בנוסף תוכניות ביטוח רפואי פרטי מעניקות לך את היכולת לבחור את הרופא המנתח, המרדים ובית החולים, טכנולוגיה מתקדמת, תוך מתן ליווי אישי ואפשרות לקבלת שירות בפועל ע”י רופאים שבהסכם מהמובילים בתחומם. בביטוח פרטי כל ההוצאות מכוסות מהשקל הראשון, ללא השתתפות עצמית ותוך הקפדה על שירותי רפואה איכותיים וזמינים מהשורה הראשונה, הניתנים על ידי בכירי הרופאים בארץ ובעולם.

באיזה גיל עדיף וכדאי להצטרף לביטוח בריאות ?

את הביטוח הזה, כדי לעשות בכל גיל( ותלוי על פי מדדים בריאותיים אישים ), עדיפות להצטרף בגיל צעיר, ולמה ?

ההצטרפות לביטוח זה מחייבת מילוי הצהרת בריאות וחיתום רפואי

ההצטרפות במצב בריאותי תקין מאפשר לקבל פוליסה במחיר הנמוך ביותר וללא החרגות.

כאשר אנו מתקבלים לחברת הביטוח, ישנו כיסוי בריאותי על כל מחלה או אירוע רפואי ובעתיד יכוסה ע"י החברה המבטחת .