ביטוח חיים למשכנתא


ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא

הסוכנת ליטל וויס, תסביר לנו בקצרה.

ביטוח חיים למשכנתא הינה פוליסת ביטוח למקרה מוות-

 המיועדת להבטחת תשלומי המשכנתא לבנק.

הפוליסה מבטיחה כי במקרה של פטירת אחד או יותר מהמבוטחים בפוליסה, ישולם סכום המשכנתא לבנק.

המבוטח השני בפוליסה (במידה וקיים) לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא.