חסכון ארוך טווח


חסכון ארוך טווח

הלוואה מתוך קרן הפנסיה

הסוכנת ליטל וויס, תסביר לנו בקצרה.

מהי הלוואה מקרן הפנסיה?

הלוואה שלוקח חוסך בקרן פנסיה, כאשר כספי החיסכון שלו בקרן משמשים כבטוחה להלוואה.

ניתן לקבל היום הלוואות מכל קרנות הפנסיה הפעילות, בתנאים המשתנים בהתאם למנהל קרן הפנסיה ולמאפייני הלקוח וההלוואה.

ההלוואות מקרנות הפנסיה יהיו בדרך כלל בתנאים דומים לתנאים שניתן לקבל בבנקים, והן אינן פוגעות בחיסכון הפנסיוני (כל זמן שעומדים בהחזרי ההלוואה כמובן…).

מי יכול לקבל הלוואה מתוך הקרן ועד כמה כסף ניתן לקבל?

כל חוסך שיש לו קרן פנסיה, יכול בעיקרון לקבל הלוואה מקרן הפנסיה, כאשר סכום החיסכון בקרן מהווה את הבטוחה להלוואה.

סכום ההלוואה המינימלי בקרנות הפנסיה נע בין 5,000-10,000 ש"ח.

סכום ההלוואה המירבי נע בין 28-30% מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה (לפי חוק אסור לתת הלוואה מקרן הפנסיה כנגד רכיב הפיצויים). חלק מקרנות הפנסיה מגבילות את סכום ההלוואה ל-500,000 ש"ח.