פורסם לאחרונה


מדאיג: אלפי ישראלים מגלים שאינם זכאים לכיסוי הביטוחי בשעת הצורך יותר ויותר ישראלים שנקלעו למקרה ביטוח, נדהמים לגלות כי למרות שביטחו את עצמם מפני מקרה שכזה מבעוד מועד, ולפעמים אפילו ביותר מאשר בחברת ביטוח אחת, כי בפועל הם לא זכאים לדמי הביטוח שעבורו שילמו, כיוון שבפועל הם לא באמת היו מכוסים. מדוע זה קורה ואיך אפשר להימנע מכך?

קרא עוד